25/08/2018

FLASH SALE ฟรีค่าบริการช่องทางด่วน

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินของช่องทางด่วนในวันที่ 27-31 สิงหาคม  2561 เท่านั้น
2. ทุกออเดอร์ที่เปิดเข้ามาวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 จะไม่มีค่าบริการสั่งซื้อ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไป ไม่รวม มอก. อย.
4. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 18.00 และตัดยอดในออเดอร์ภายในเวลา 23.59 น.

5.สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น


**** สงวนสิทธิ์เฉพาะช่องทางด่วนเท่านั้น ***