11/10/2016

เงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้า  ทางบริษัทขอแนะนำรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงื่อนไขและข้อตกลงหลักในการสั่งซื้อสินค้า

            ทางบริษัทเป็นตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า  ทางบริษัททำการเจรจากับทางร้านค้าและประสานงานกับโรงงานในประเทศจีนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณลูกค้าในทุกๆเรื่องรวมถึง 

- การติดตามสินค้าและการติดตามการเรียกร้องการคืนเงินค่าสินค้าจากทางร้านค้า ทางบริษัทจะช่วยประสานงานเเละดูเเลคุณลูกค้าอย่างเต็มที่จนขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

            ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้ากับคุณลูกค้าทุกกรณี บริษัทยินดีรับหน้าที่ประสานงานให้คุณลูกค้าอย่างสุดความสามารถ " ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการชดเชยในกรณีที่ร้านค้า ส่งของมาไม่ครบ ไม่ตรงแบบในส่วนที่คุณลูกค้าได้เลือกสินค้ามาทำการสั่งซื้อเข้ามาในระบบ

เว้นแต่ในกรณีที่สินค่าสูญหายหรือชำรุดทางบริษัทมีนโยบายชดเชยสินค้าไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

- ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่คุณลูกค้าการ

            สินค้าในเว็บจีนแต่ละเว็บอาจใช้รูปภาพเหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน เนื่องจากแต่ละร้านค้าใช้วัตถุดิบในการผลิตที่แตกต่างกันออกไป ทำให้คุณภาพและราคาต่างกัน ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ บางร้านค้ามีการลงรูปสินค้าเพื่อการโฆษาณเท่านั้นสินค้าจริงอาจจะไม่ตรงกับรูปสินค้าในเว็บ  และทางบริษัทเราเองไม่สามารถการรันตีได้ว่าสินค้าจะเป็นของแท้หรือของปลอม คุณภาพดีหรือผิดเพี้ยนของแบบและสี โดยเฉพาะเนื้อผ้าลายผ้ารูปภาพอาจจะมีการปรับแสง ปรับสี และตกแต่งรูปภาพ เพื่อให้ออกมาสวยงานดังนั้นสินค้าที่ลูกค้าได้รับไปนั้น ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเหมือนจริงตามรูป 100%

 

- ข้อตกลงเกี่ยวกับกรณีที่สินค้าที่ได้รับผิดสี/ผิดไซส์

            กรณีที่สินค้าได้รับมาผิดแบบ สี ไซส์ แต่ทางบริษัทสั่งให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ลูกค้าเปิดบิลสั่งซื้อมาในระบบแล้ว ทางเราจะไม่ขอรับเปลี่ยน/คืน หรือรับผิดชอบใดๆ นอกจากเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากทางบริษัท เท่านั้น แต่ทางบริษัทจะทำหน้าที่สอบถามร้านค้าให้ หากร้านค้าไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทก็ไม่สามารถรับผิดชอบแทนร้านค้าได้เช่นกัน

 

- กฏกติกาการฝากสั่ง Pre-Order

            Pre-Order คือการฝากสั่งซื้อหรือจองสินค้าล่วงหน้า ทางบริษัทไม่มีสินค้าเก็บหรือสต๊อกไว้ที่โกดัง จะรอรับ Order จากคุณลูกค้า จากนั้นจะทำการสั่งสินค้าไปทางร้านค้าที่จีนเพราะทางบริษัทเป็นแค่ตัวกลางในการสั่งซื้อเท่านั้น และจะทำการสั่งสินค้าตามลิงค์สินค้าที่ลูกค้าใส่ในใบสั่งซื้อในระบบเข้ามา ทางบริษัทจะไม่สามารถเช็คและไม่ได้เห็นสินค้าจริง เนื่องจากว่าทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าจากหมายเลข Tracking No. (เลขพัสดุในจีน) ที่ร้านค้าทางจีนให้มาโดยที่ไม่มีการเปิดหรือเช็คสินค้าให้ลูกค้าได้ ยกเว้นในกรณีสินค้ามาถึงไทยแล้วไม่มีเลข Tracking No. ทางเราจึงจะทำการตรวจสอบหากไม่ทราบว่าสินค้าชิ้นนั้นๆ เป็นสินค้าของลูกค้าท่านใด

 

- เรื่องระยะเวลาที่คุณลูกค้าจะได้รับสินค้า

            การที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับคิวในการสั่งซื้อของคุณลูกค้าและความช้าหรือความเร็วของร้านค้า ในการ ตอบกลับหรือการจัดส่งสินค้าเร็วแค่ไหน

            ช่วงเทศกาล วันหยุด ร้านค้าที่จีนส่งสินค้าให้ผิดที่ รวมถึง การโจรกรรม รถเสีย รถคว่ำ จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ การตรวจค้นของกรมศุลกากร (สำหรับสินค้าที่เป็นแบรนด์) อาจจะความล่าช้าไปด้วย เนื่องจากทางเราต้องใช้เวลาในการเคลียร์และติดตามสินค้า ดังนั้นหากคุณลูกค้าท่านใดที่เร่งรีบต้องการจะใช้สินค้า ทางเราไม่แนะนำให้สั่งซื้อ Pre-Order และทางคุณลูกค้าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งจากร้านค้าหรือโรงงานมาที่โกดังของเราที่จีนเนื่องจาก ทางเราได้ทำการสั่งซื้อไปแล้ว ทางบริษัทก็ไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้เพราะเหตูผลดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของทางบริษัท

* หากคุณลูกค้าไม่ได้ทำการชำระค่าบริการขนส่งสินค้าภายใน 30 วันขึ้นไป นับจากวันที่สินค้าเข้ามาถึงทีโกดังไทย ถือว่าลูกค้ายินยอมให้ทางบริษัทสามารถนำสินค้าไปขายทอดตลาดได้เพื่อนำมาชดเชยกับค่าขนส่งสินค้าหรือค่าใช้จ่ายที่คุณลูกค้ายังคงค้างชำระ *

** หากคุณลูกค้ามีการเปิดบิลสั่งซื้อเข้ามาสั่งซื้อสินค้าในระบบของทางบริษัทพร้อมทั้งโอนเงินเข้ามาชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ทางเราจะถือว่าคุณลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการกับทางบริษัทที่กำหนดไว้ **