31/07/2018

Shoes Sale ลด 10%

เงื่อนไข

1.กดไลค์ กดแชร์ แคปรูปภาพพร้อมแจ้งเลขออเดอร์ใต้รูปนี้ผ่านทางหน้า FB:AriyayaPreorder เพื่อรับสิทธิ์ตามระยะเวลาโปร 1-10 สิงหาคม  2561 เท่านั้น

2.เฉพาะลูกค้าที่เปิดออเดอร์สั่งซื้อแบบกิโลคิวเข้ามาวันที่ 1-10 สิงหาคม  2561 และชำระเงินของช่องทางทั่วไปในวันที่ 1-10 สิงหาคม  2561 เท่านั้น 

3.เฉพาะออเดอร์ที่เป็นสินค้าหมวดหมู่รองเท้าเท่านั้นไม่รวมกับหมวดอื่นๆจึงสามารถร่วมกิจกรรมได้

4.ลูกค้าต้องระบุในช่องหมายเหตุว่า "Shoes Sale” 

5.ทุกออเดอร์จะได้รับค่าส่วนลดค่าขนส่งจากจีน-ไทย 10% 

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

7.วันที่ 10 สิงหาคม  2561 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 และตัดยอดในออเดอร์ภายในเวลา 23.59 น.เท่านั้น

8.เฉพาะการสั่งซื้อแบบกิโล-คิว การขนส่งทางรถ

9. สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

*******บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*******