20/02/2024

ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ทั้ง WEEK

 


                                                             ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ทั้ง WEEK
 
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567
ลดค่าขนส่งทางรถ (ช่องทางใหม่)
สินค้าทั่วไป
35 บาท/Kg.
6,500 บาท/Q.
สินค้าประเภท 1,2
45 บาท/Kg.
7,500 บาท/Q. 
 
 
เงื่อนไข
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินในช่องทางทั่วไป(กิโล-คิว)
และช่องทางด่วนของการขนส่งสินค้าทางรถ (ช่องทางใหม่) ที่คิดค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริง
2.เงื่อนไขการเปิดออเดอร์
2.1 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาและชำระเงิน ภายในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
2.2 แจ้งเติมเงินภายในเวลา 17.00 น.
2.3 วันสุดท้ายของกิจกรรมโปรโมชั่น 24 กุมภาพันธ์ 2567
ให้ตัดยอดชำระค่าสินค้าในออเดอร์ด้วยตนเองก่อน เวลา 18.00 น.
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น
 
 
สมัครสมาชิก : https://www.ariyayapreorder.com
E-mail : cs@ariyayapreorder.com
Call center : 080-003-8383
Tiktok : ariyayapreorder