20/05/2021

โปรช้อปสนุก วันที่ 21-23 พ.ค. 64

โปรโมชั่นวันที่ 21-23 พฤษาภาคม ช็อปสนุก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
.
ทางรถ 39 บาท/กิโล 6900 บาท/คิว
ทางเรือ 30 บาท/กิโล 4200บาท/คิว
(มอก. ทางเรือ) 50 บาท/กิโล 6400บาท/คิว