30/11/2018

ประกาศแจ้งความไม่สะดวก

เนื่องจากทางประปานครหลวงมีการดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณเขตพื้นที่บริษัท จึงทำให้คุณลูกค้าอาจได้รับผลกระทบและความไม่สะดวกในการรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ นนทบุรี

ทางบริษัทจึงแจ้งมาเพื่อทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ

 


สินค้าขายดี

alt
สินค้าขายดี
ส่วนลด 53%
188.00 88.00
alt
สินค้าขายดี
36.17
alt
สินค้าขายดี
3.09
alt
สินค้าขายดี
328.00